Hallo, wij zijn Tessa en Mirte, en wij zijn onderzoekers aan het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het AMC is een academisch ziekenhuis, wat betekent dat er nieuwe dokters worden opgeleid. Wij werken op de Afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Hier vind je geen patiënten, wij doen alleen onderzoek naar de gezondheid van de bevolking. Met dit onderzoek willen we de gezondheid van de bevolking beter begrijpen, om te leren hoe we kunnen voorkomen dat mensen ziek worden. Dit kan bijvoorbeeld door het voorkomen dat mensen gaan roken, omdat roken veel verschillende ziekten veroorzaakt.

Tessa doet haar promotieonderzoek op het Tabak uit het Zicht project. Na haar Master studie Global Health aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werkt zij nu 3,5 jaar aan dit onderzoek op het AMC. Daarmee leert Tessa alle vaardigheden die een ervaren onderzoeker nodig heeft en verdient ze de titel ‘doctor’, of afgekort dr. Tessa is erg benieuwd naar de resultaten en wil graag helpen om jongeren in de toekomst nog gezonder te maken.

Mirte leidt het Tabak uit het Zicht project. Ze is in 2016 gepromoveerd op onderzoek naar de effecten van tabaksbeleid in Europa op het rookgedrag van jongeren. Zo keek ze bijvoorbeeld naar de verhoging van de leeftijdsgrens op tabaksverkoop naar 18 jaar en het rookbeleid van scholen. Mirte hoopt met dit project nog meer te kunnen bijdragen aan het verbeteren van het tabaksbeleid in Nederland.

Buy now